วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บูลิน เจ้าพ่อเฟซ
นิยายชีวิต บุรินทร์ พินอูป

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายบุรินทร์

นามสกุล  พินอูป

ปัจจุบันศึกษาที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
                          เอก คณิตศาสตร์  ห้อง 02